ABC: Biopsja cienkoigłowa FNA – (fine-needle aspiration)

21-11-2019

1. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie:
Przed wykonaniem aspiracji cienkoigłowej u pacjentów należy poinformować klientów o potencjalnych komplikacjach związanych z aspiracją nowotworów skórny i tkanki podskórnej oraz węzłów chłonnych. Niezbyt częste reakcje obejmują łagodny krwotok, możliwość zakażenia, obrzęk i ból w miejscu pobrania próbki. Poważniejsze powikłania, takie jak odma opłucnowa, ciężki krwotok, infekcja, wysiew komórek nowotworowych lub uszkodzenie narządów są rzadkimi efektami ubocznymi podczas wykonywania FNA z narządów wewnętrznych.
Większość z nowotworów skóry i tkanki podskórnej oraz węzłów chłonnych nie wymaga odpowiedniego (tzw. chirurgicznego) przygotowania tego miejsca, ale niektórzy lekarze weterynarii wolą przyciąć okrywę włosową i odkazić obszar pobrania próbki. Zawsze należy ogolić i odpowiednio przygotować miejsce aspiracji narządów wewnętrznych pobieranych pod kontrolą USG, aby zapobiec wprowadzeniu patogenów do jamy ciała.
2. Narzędzia i sprzęt:
Zbierz wszystkie materiały z wyprzedzeniem, aby zapewnić szybkie pobranie i przygotowywanie próbek cytologicznych. Zalecane są szklane szkiełka z matowymi końcami, przechowywane w odpowiednich plastikowych pojemniczkach w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia pyłem i kurzem. Szklanych szkiełek nigdy nie należy myć ani używać ponownie, ponieważ w takim przypadku używane szkiełka mogą wprowadzać artefakty lub dawać niedokładne wyniki. Szklane szkiełka z matowymi końcami umożliwiają łatwe etykietowanie próbki i nazwiska pacjenta. Użyj ołówka, aby oznaczyć próbki na matowym końcu szkiełka.
3. Technika wykonania
a/ Tzw. technika bezaspiracyjna lub technika przy użyciu igły bez dołączonej strzykawki jest zwykle wystarczająca do pobrania komórek z tkanek takich jak skóra i podskórze. Ponadto minimalizuje zanieczyszczenie próbki krwią, szczególnie w tkankach o wysokim stopniu ukrwienia.

? Mocno chwyć obszar, w którym ma zostać pobrana próbka, między kciukiem a palcem wskazującym i włóż w tkankę końcówkę igły (przeważnie kaniule 20G, 22G).
? Przesuń igłę i niecałkowicie cofnij ją 3–6 razy w różnych kierunkach, tak aby igła nigdy nie wychodziła całkowicie z tkanki. Po zakończeniu wyjmij igłę z tkanki.
? Podłącz strzykawkę o pojemności 5 ml wypełnioną powietrzem do igły i za pomocą mocnego ruchu tłoka strzykawki uwolnij próbkę na szkiełko.
? Z każdego miejsca uzyskaj od 2 do 3 takich próbek przy każdej nowej próbie.
b/ Tzw. właściwa technika aspiracji (tj. przy zastosowaniu podciśnienia dostarczanego przez strzykawkę przymocowaną do igły) może być konieczna w przypadku aspiracji tzw. zmian słabo złuszczających się.
? Włóż igłę (kaniule 20G, 22G) z dołączoną strzykawką 5 ml do tkanki docelowej.
? Zastosuj podciśnienie, cofając tłok. Przesuń igłę i niecałkowicie cofnij ją 3–6 razy w różnych kierunkach, tak aby igła nigdy nie wychodziła całkowicie z tkanki. Po zakończeniu zwolnij podciśnienie, puszczając tłok, zanim igła zostanie wyjęta z tkanki, aby zapobiec zasysaniu próbki i uwięzieniu jej w cylindrze strzykawki.
? Odłącz igłę od strzykawki i napełnij strzykawkę powietrzem. Następnie ponownie zamocuj strzykawkę i za pomocą mocnego ruchu tłoka strzykawki uwolnij próbkę na szkiełko.
Po uwolnieniu materiału komórkowego na szkiełko natychmiast rozprowadź próbkę, aby utworzyć monowarstwę komórek, która ułatwi optymalne barwienie i dokładną interpretację mikroskopową.
4. Przygotowanie próbki
Po pobraniu próbki i uwolnieniu materiału komórkowego na szkiełka, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach dotyczących dodatkowego przygotowania próbki.
? Zawsze przygotuj preparaty cytologiczne w pewnej odległości od formaldehydu. Opary formaldehydu niszczą fragmenty próbek cytologicznych, częściowo utrwalając komórki, co uniemożliwia odpowiednie zabarwienie i dokładną interpretację.
? Próbki z biopsji cienkoigłowej nie wymagają utrwalania termicznego przed barwieniem.
? Szybkie barwienia metodą Romanowskiego, takie jak Diff-Quik (Siemens, USA), można wykorzystać do interpretacji próbek we własnym gabinecie weterynaryjnym lub ustalić, czy próbka jest diagnostyczna przed wysłaniem do laboratorium.
? Jeśli próbka ma zostać wysłana do laboratorium diagnostycznego, tylko 1 szkiełko powinno zostać przez nas wybarwione. Zarówno zabarwiony preparat jak i pozostałe niezabarwione szkiełka powinny zostać wysłane do laboratorium.
? Pamiętaj o regularnej wymianie barwników, zgodnie z zaleceniami producenta aby uniknąć tworzenia się osadu i tym samym obniżenia jakości wybarwianych preparatów.
? Grubsze preparaty cytologiczne mogą wymagać dłuższych protokołów barwienia, aby skutecznie zabarwić większą liczbę komórek.
? Do obejrzenia próbek przy użyciu obiektywu 40 pod mikroskopem potrzebne jest szkiełko nakrywkowe.
? Olejek immersyjny (nie olej mineralny!) należy stosować z obiektywem 100.

Źródło:
Laurie Millward, DVM, MS, DACVP (Clinical), The Ohio State University Veterinary Medical Center.
Rizzo S, Preda L, Raimondi S, et al. Risk factors for complications of CT-guided lung biopsies. Radiol Med. 2011;116(4):548-563.
Smith EH. Complications of percutaneous abdominal fine-needle biopsy. Review. Radiology. 1991;178(1):253-258.
Raskin R, Meyer D. Canine and Feline Cytology. 3rd ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders; 2015.
Moore AR. Preparation of cytology samples: tricks of the trade. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2017;47(1):1-16.
Meinkoth JH, Cowell RL. Sample collection and preparation in cytology: increasing diagnostic yield. Vet Clin North Am Small im Pract. 2002;32(6):1187-1207.
Meinkoth JH, Cowell RL. Sample collection and handling: getting accurate results. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2007;37(2):203-219.