Anamnesis

5-03-2020

Czasami bagatelizujemy moc wywiadu z właścicielem i skupiamy się wyłącznie na badaniu klinicznym. A szkoda 🙂
Te pytania często skracają naszą drogę do postawienia diagnozy:

1. Od jak dawna występuje zmiana?
2. Jak szybko urosła/czy się rozrasta?
3. Czy zmiana zmieniła się na przestrzeni czasu?
4. Czy zwierzę było w innym kraju?
5. Czy występuje świąd?
6. Czy nastąpiła odpowiedź na poprzednie leczenie?