Badanie palpacyjne węzłów chłonnych u psa

2-02-2020

Krótkie przypomnienie dla was które węzły chłonne możemy ocenić palpacyjnie przy podstawowym badaniu klinicznym.

?Jest to jedno z obowiązkowych badań u pacjenta onkologicznego.
?Czy wiecie który w. chłonny to tzw. węzeł wartowniczy (ang. sentinel lymph node, SLN)?
?Jeżeli wymacamy anomalie (np. w konsystencji, wielkości, tkliwości), warto wykonać FNA powiększonego w.chłonnego.
?Nauka czyni mistrza więc warto robić to rutynowo.

Foto:
veterinarian key