Czy ludzie mogą się zarazić od swoich zwierząt nowotworem?

17-12-2019

Nowotwór jest złożonym procesem biologicznym, w którym normalna komórka nabywa zdolności, które powodują jej ostateczną transformację w komórkę nowotworową. Jeśli komórka nie zostanie w porę rozpoznana i / lub wyeliminowana przez układ odpornościowy, przekształci się w tkankę nowotworową.
Nowotwór u zwierząt domowych występuje naturalnie i jest tak samo powszechny u zwierząt domowych, jak u ludzi. Zauważalne podobieństwa między zwierzętami i ludźmi – w odniesieniu do anatomii, fizjologii oraz samego procesu nowotworzenia – czynią z naszych pupili dobre modele służące do lepszego zrozumienia biologii molekularnej nowotworów u ludzi.
Ponieważ psy i koty często dzielą to samo środowisko co ludzie, można się zastanawiać, czy istnieje ryzyko rozwoju przekazania nowotworu przez zwierzęta domowe, szczególnie u ludzi z obniżoną odpornością. Chociaż nie potwierdzono żadnego przypadku ludzkiego nowotworu, który zostałby przekazany innemu człowiekowi (lub zwierzęciu), istnieją przypadki tego typu chorób u psów i diabłów tasmańskich, co rodzi pytanie, czy ludzie mogą być zagrożeni.
Niewiele typów nowotworów może przejść z jednego żywego gospodarza na inny. Guzy te, zwane „nowotworami przenoszonymi naturalnie”, pojawiają się, gdy komórka nowotworowa zyskuje zdolność do przenoszenia materiału zakaźnego między osobnikami. Istnieją 2 znane naturalnie występujące tego typu nowotwory:
1. Transmissible venereal tumors – są przenoszone przez bezpośredni kontakt między poszczególnymi psami poprzez kontakt seksualny lub gryzienie/lizanie.
2. Devil facial tumor – rozprzestrzenia się wśród diabłów tasmańskich poprzez walkę i gryzienie. Ma prawie 100% śmiertelność.
Żadna z tych chorób nie jest zakaźna dla ludzi i nie ma naukowych dowodów na to, że ludzie, nawet jeśli mają obniżoną odporność, są podatni na te lub jakiekolwiek inne nowotwory poprzez bezpośrednie ich przenoszenie.
W rzeczywistości raporty wykazały, że posiadanie zwierząt domowych może faktycznie zmniejszyć częstość występowania raka u ludzi. Populacyjne badanie kliniczno-kontrolne w rejonie zatoki San Francisco wykazało, że właściciele zwierząt domowych mieli zmniejszone ryzyko występowania chłoniaka nieziarniczego w porównaniu z tymi, którzy nigdy nie byli właścicielami zwierząt domowych.

Źródło:
1. William C. Eward, MD, DVM, Duke Medical Center, Durham, North Carolina
Jolle Kirpensteijn, DVM, PhD, DACVS, DECVS, Hill’s Pet Nutrition, Topeka, Kansas
2. Riccardo F, Aurisicchio L, Impellizeri JA, Cavallo F. The importance of comparative oncology in translational medicine. Cancer Immunol Immunother. 2015;64(2):137-148.
3. Siddle HV, Kaufman J. Immunology of naturally transmissible tumours. Immunology. 2015;144(1):11-20.
4. Tranah GJ, Bracci PM, Holly EA. Domestic and farm-animal exposures and risk of non-Hodgkin’s lymphoma in a population-based study in the San Francisco Bay Area. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17(9):2382-2387.