Eozynofilia u kotów

18-12-2019

Zespół hipereozynofilowy jest rzadkim zaburzeniem ogólnoustrojowym u kotów, charakteryzującym się utrzymującą się eozynofilią wynikającą z nadprodukcji eozynofilów w szpiku kostnym i infiltracji eozynofilów do wielu tkanek i narządów, często prowadząc do uszkodzenia i niewydolności tych narządów.
U kotów dodatkowo odnotowano białaczkę eozynofilową, która może być trudna do odróżnienia od zespołu hipereozynofilowego. Zgłoszono jednakże pewne subtelne różnice w szpiku kostnym i ocenie hematologicznej pomiędzy tymi dwoma stanami; na przykład, zgłaszano, że pacjenci z białaczką eozynofilową mają wyższą liczbę WBC ze znacznym wzrostem niedojrzałych eozynofilów. Z drugiej strony, bezwzględna obwodowa eozynofilia jest często wyższa w przypadku zespołu hipereozynofilowego, chociaż oba te schorzenia są zazwyczaj związane z ciężką eozynofilią (tj. 3500–130 000 / μL).
Eozynofilia obwodowa może być również związana z zespołem paranowotworowym. Paranowotworową eozynofilię obwodową obserwuje się w przypadku guzów komórek tucznych, chłoniaka z komórek T jelita, ostrej białaczki oraz raka pęcherza moczowego z komórek przejściowych i prawdopodobnie wiąże się z wytwarzaniem niektórych interleukin, w tym IL-5, IL -3 oraz czynników stymulujących kolonie granulocytów i makrofagów przez te nowotwory.

Źródło:
Lilliehöök I, Tvedten H. Investigation of hypereosinophilia and potential treatments. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2003;33(6):1359-1378.
Thrall MA. Lymphoproliferative disorders and myeloid neoplasms. In: Thrall MA, Weiser G, Allison R, Campbell T, eds. Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. 2nd ed. Ames, IA: Wiley-Blackwell; 2012:166-184.
Center SA, Randolph JF, Erb HN, Reiter S. Eosinophilia in the cat: a retrospective study of 312 cases (1975 to 1986). J Am Anim Hosp Assoc. 1990;26(4):349-358.