Kostniakomięsak

17-02-2020

Oto jeden z przykładów, kiedy warto zrobić coś więcej niż uśpić „ciężki przypadek z ostrożnym rokowaniem”. Czasem właściciel zwierzęcia chce zrobić wszystko, co w jego mocy aby pomóc swojemu czworonożnemu przyjacielowi i to procentuje. Dla takich chwil warto pracować w tym zawodzie ?
Przy okazji kilka ciekawostek dotyczących tego nowotworu:
– 15% pacjentów posiada już przerzuty w momencie diagnozy kostniakomięsaka (OSA – osteosarcoma)
– OSA pojawia się niezwykle rzadko u innych gatunków zwierząt udomowionych. Dlaczego tak często dotyka psy?
– nie odnaleziono związku pomiędzy miejscami złamań kości a zwiększonym odsetkiem zachorowań na kostniakomięsaka w tych miejscach
– 75% przypadków OSA dotyczy kości długich
– psy w średnim wieku mają większe szanse na dłuższe życie/wyzdrowienie niż psy bardzo młode i bardzo stare
– statystycznie OSA o dużych rozmiarach, zlokalizowany w k. ramiennej niesie za sobą gorsze rokowanie niż inne
– psy z podwyższonym ALP w momencie diagnozy żyją statystycznie krócej

Źródło:
Zdjęcia i przypadek zaczerpnięty z zaprzyjaźnionej kliniki onkologicznej.