Mastocytoma

17-12-2019

Etiologia MCT u psów jest w dużej mierze nieznana jednak przewlekłe zapalenie i zmiany w szlakach supresorowych nowotworów, a także zmieniona ekspresja białek regulatorowych cyklu komórkowego i receptorów hormonalnych mogą odgrywać rolę w patogenezie choroby.
MCT zwykle objawiają się u psów w średnim wieku i starszych (średnio 8–9 lat). Nie wydaje się, aby sterylizacja/kastracja wpływały na rozwój guza i nie zidentyfikowano predyspozycji płciowych.
Rasy predysponowane to: beagle, bokser, golden retriever, labrador retriever, rhodesian ridgeback, shar-pei, staffordshire bullterrier i rasy brachycefaliczne.

Ciąg dalszy nastąpi…?

Źródło:
White CR, Hohenhaus AE, Kelsey J, Procter-Gray E. Cutaneous MCTs: associations with spay/neuter status, breed, body size, and phylogenetic cluster. J Am Anim Hosp Assoc. 2011;47(3):210-216.
Thamm DH, Vail DM. Mast cell tumors. In: Withrow SJ, Vail DM, Page RL, eds. Withrow and MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology. 5th ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders; 2013:335-349.