Nowotwory hematopoetyczne – przypadek ostrej limfoblastycznej białaczki u kota.

17-12-2019

Nowotwory hematopoetyczne powstają z transformowanych komórek prekursorowych szpiku kostnego i obejmują białaczkę, chłoniaka i szpiczaka. Chociaż chłoniak został już dobrze zdefiniowany u psów i kotów, stosunkowo rzadko spotyka się białaczkę i szpiczaka mnogiego, szczególnie u kotów. Ilość przypadków klinicznych wciąż stanowi barierę dla wyjaśnienia biologicznych i klinicznych zachowań takich typów nowotworów.
Białaczki można kategoryzować według linii komórkowej (np. limfoidalnej, szpikowej) oraz wg. zachowań biologicznych (tj. ostre, przewlekłe). U zwierząt domowych większość białaczek ma pochodzenie limfoidalne i można je podzielić na tzw. B-komórkowe lub T-komórkowe. U psów dokonano znacznych postępów w kierunku poprawy diagnozy klinicznej i leczenia białaczek limfatycznych jednak w przypadku kotów obraz kliniczny specyficznych postaci białaczek limfatycznych (tj. ostrych) pozostaje niepełny.
W tej retrospektywnej serii przypadków opisano kliniczne i kliniczno-patologiczne cechy ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. ALL) w małej grupie kotów (n = 6) w okresie 10 lat.
Metodologicznie diagnozę ALL osiągnięto stosując różne techniki molekularne, w tym PCR (PARR), cytometrię przepływową i / lub immunohistochemię. Klinicznie u kotów z ALL zdiagnozowano objawy niespecyficzne, w tym anoreksję, letarg, biegunkę, utratę masy ciała i / lub wymioty. Limfadenopatia obwodowa nie była klinicznie widoczna u żadnego z kotów. Najczęstszymi nieprawidłowościami kliniczno-patologicznymi były małopłytkowość i niedokrwistość, chociaż nieprawidłowości kierunkowe w liczbie leukocytów nie były spójne wśród pacjentów. Liczba złośliwych limfoblastów w krwi obwodowej nie korelowała ze stopniem naciekania szpiku kostnego komórkami nowotworowymi.
Podsumowując, obserwacje te, pochodzące od małej liczby kotów sugerują, że ALL może prezentować się niejednorodnie w populacji kotów a rokowanie jest ogólnie złe, niezależnie od interwencji terapeutycznej. Konieczne są jednak dodatkowe badania prospektywne, aby lepiej zrozumieć biologię i kliniczne zachowanie ALL u kotów.

Źródło:
Fan TM. Lymphoma updates. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2003;33(3):455-471.
Cannon CM, Knudson C, Borgatti A. Clinical signs, treatment, and outcome in cats with myeloma-related disorder receiving systemic therapy. J Am Anim Hosp Assoc. 2015;51(4):239-248.
Campbell MW, Hess PR, Williams LE. Chronic lymphocytic leukaemia in the cat: 18 cases (2000-2010). Vet Comp Oncol. 2013;11(4):256-264.
Patel RT, Caceres A, French AF, McManus PM. Multiple myeloma in 16 cats: a retrospective study. Vet Clin Pathol. 2005;34(4):341-352.
Rout ED, Avery PR. Lymphoid neoplasia: correlations between morphology and flow cytometry. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2017;47(1):53-70.
Workman HC, Vernau W. Chronic lymphocytic leukemia in dogs and cats: the veterinary perspective. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2003;33(6):1379-1399, VIII.