TEAM

Ewa Kautz-Wasilewska

Dr n. wet., onkolog

W 2012 roku ukończyłam medycynę weterynaryjną we Wrocławiu. Już podczas studiów bardzo dużo podróżowałam po świecie zdobywając wiedzę i umiejętności od niesamowitych ludzi. Pracowałam wtedy w renomowanych klinikach w Nowym Jorku, które wcześniej znałam tylko z ekranu telewizora. Pracowałam ze specjalistami, którzy zaszczepili we mnie nie tylko sporą dawkę wiedzy teoretycznej i empatii ale też zapewnili mi intensywny trening praktyczny i uświadomili, że nigdy nie należy ograniczać swojej ciekawości odkrywczej. Tam powoli zakiełkowała mi myśl, żeby pewnego dnia stać się naukowcem.

Więcej

Tuż po studiach zdecydowałam się na kontynuację edukacji na Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii podejmując studia doktoranckie, które ukończyłam w 2015 roku. Podczas tej intensywnej pracy w profesjonalnym laboratorium molekularnym (UZH Zurych) bardzo dobrze opanowałam pracę z komórkami in-vitro, izolację komórek, izolację RNA, klonowanie, techniki tj. TaqMan PCR, Western Blot czy Microarrays. To pozwoliło mi otworzyć następne drzwi aby zrozumieć kolejne zagadnienia prężnie rozwijającej się dziedziny jaką jest onkologia.

Bezpośrednio po obronie pracy doktorskiej rozpoczęłam rotacyjny staż poprzedzający specjalizację FVH – medycyna weterynaryjna małych zwierząt w Bessy`s Kleintierklinik w Szwajcarii. Następnie pracowałam w Animal Oncology and Imaging Center w Szwajcarii, gdzie zajmowałam się wyłącznie pacjentami onkologicznymi – prowadziłam konsultacje, każdego dnia przeprowadzałam szereg chemioterapii zarówno terapeutycznych jak i paliatywnych, przeprowadzałam biopsje cienko i gruboigłowe w tym biopsje szpiku, brałam czynny udział w procesie radioterapii (zaczynając od skanowania pacjentów za pomocą tomografii komputerowej przez planowanie serii naświetleń RT a kończąc na anestezjologii weterynaryjnej) oraz byłam zaangażowana w tzw. fotodynamiczą terapię laserową (PDT). O niesamowitej renomie kliniki AOI świadczy fakt, że nasi pacjenci przyjeżdżali do nas z różnych  stron świata, często traktując nas jako ekspertów od trudnych przypadków i jako „last hope”.

Po powrocie do Polski wciąż jestem mocno zżyta z onkologią zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Regularnie przyjmuję w Warszawie jak też pracuję naukowo zajmując się tematyką związaną z zachowaniem płodności u pacjentów onkologicznych. Wykładam na uczelni wyższej, współprowadzę fakultet “Onkologia małych zwierząt”. Jestem członkiem European Society of Veterinary Oncology (ESVONC).

Sławomir Giziński

Dr hab. n. wet. , chirurg, specjalista rozrodu zwierząt

Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w 1996 roku. W tymże roku rozpoczął Studia Doktoranckie w zakresie chorób psów i kotów przy Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką. W 2002 roku obronił pracę doktorską pt. ”Stężenie steroidów jajnikowych i ekspresja ich receptorów oraz antygenu Ki-67 w nowotworach gruczołu mlekowego u suk” za którą otrzymał nagrodę JM Rektora SGGW. Nieprzerwanie od ponad 20 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W pracy  klinicznej w renomowanych warszawskich klinikach weterynaryjnych  zajmuje się konsultacjami z zakresu ginekologii, andrologii, oraz chirurgii onkologicznej  zwierząt towarzyszących. Autor ponad 40 publikacji i doniesień naukowych w czasopismach zarówno polskich jak i zagranicznych. W roku 2007 uzyskał tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt w PIW w Puławach. 

Kasia Purzycka

Lek. wet., MVetMed, MRCVS, ACVIM (Oncology)
Studiowała medycynę weterynaryjną w Warszawie, Barcelonie, a skończyła na wydziale weterynarii w Wiedniu. Po studiach odbyła staż na University Hospital w Monachium, następnie odbyła staż specjalizacyjny z onkologii w Animal Health Trust refferal hospital w Newmarket. Po ukończeniu rezydentury i studiów podyplomowych w Royal Veterinary College w Londynie zdała egzamin końcowy uzyskując tytuł pierwszego i jedynego w Polsce dyplomowanego specjalisty onkologii weterynaryjnej DiplACVIM. Studia podyplomowe ukończyła z wyróżnieniem prezentując wyniki pracy na temat chłoniaka z komórek T u psów.

Więcej

Następnie została założycielką oddziału onkologii w jednej największych klinik referencyjnych Wielkiej Brytanii Anderson Moores Veterinary Specialists. Kasia regularnie prowadzi kursy, szkolenia oraz prezentuje wyniki swoich badań na europejskich i światowych konferencjach.
Onkologia jest niesamowicie pasjonującą dziedziną medycyny weterynaryjnej o bardzo dynamicznym rozwoju. Jeśli co czwarty pies i co piąty kot zapada na chorobę nowotworową, musimy ten temat poruszać wśród lekarzy jak najczęściej. Moim celem jest szerzenie świadomości na temat przystępnych metod rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych u zwierząt, po to, aby każdy z nas lekarzy miał swój udział w tej nierównej walce.’

Ewa Stańczyk

Dr n. wet., MRCVS, Dip. ECVDI

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na tej samej uczelni odbyła studia doktoranckie i w 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych. W 2014 roku Ewa rozpoczęła pracę w Klinice Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitala dla Zwierząt w Zurichu w Szwajcarii, gdzie pod kierownictwem prof. Patricka Kirchera ukończyła 4 letni program specjalizacyjny. Po zakończeniu rezydentury, w lutym 2019 roku, przystąpiła do egzaminu dyplomowego i uzyskała tytuł europejskiego specjalisty weterynaryjnej diagnostyki obrazowej (EBVS® European Specialist in Veterinary Diagnostic Imaging).
Od kwietnia 2019 roku pracuje w największej europejskiej firmie teleradiologicznej, opisując badania TK, MRI i radiogramy dla uniwersytetów i szpitali dla zwierząt z całego świata. Ewa jest także specjalistą radiologii weterynaryjnej i współprowadzącym kursy ultrasonografii w European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS).

Więcej

Agata Szulkowska

Studentka

Studentka 5 roku weterynarii wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej poprzednie zainteresowanie hipiatrią została zastąpiona fascynacją onkologią. Agata regularnie asystuje dr Ewie Kautz w wizytach onkologicznych. Od niedawna jest również zaangażowana w pomocy w prowadzeniu Insytutu.

Oferujemy

Szkolenie i kursy onkologiczne w Twojej klinice

Zmaksymalizuj adaptację Twojej placówki do pacjenta onkologicznego. Wylecz zwierzę u siebie – to wcale nie jest trudne!

Konsultacje on-line

Jeżeli potrzebujesz omówić z nami przypadek kliniczny lub skorzystać z konsultacji na temat metod leczenia skorzystaj z formularza konsultacji on-line.

Blog

Bądź na bieżąco z najnowszymi technikami leczenia oraz poznaj nasze przypadki kliniczne

Konsultacje onkologiczne

Konsultacje onkologiczne w Twojej klinice/gabinecie na terenie Warszawy i Poznania. Jesteśmy zawsze chętni do współpracy i służymy swoim doświadczeniem.

Szkolenia on-line

Szkolenia on-line dla studentów/ lekarzy weterynarii oraz właścicieli zwierząt.

Szkolenia i kursy bezpośrednie

Szkolenia i kursy onkologiczne w sali kongresowej dla Państwa wygody.