TEAM

Ewa Kautz

Doktor nauk weterynaryjnych, onkolog

W 2012 roku ukończyłam medycynę weterynaryjną we Wrocławiu. Już podczas studiów bardzo dużo podróżowałam po świecie zdobywając wiedzę i umiejętności od niesamowitych ludzi. Pracowałam wtedy w renomowanych klinikach w Nowym Jorku, które wcześniej znałam tylko z ekranu telewizora. Pracowałam ze specjalistami, którzy zaszczepili we mnie nie tylko sporą dawkę wiedzy teoretycznej i empatii ale też zapewnili mi intensywny trening praktyczny i uświadomili, że nigdy nie należy ograniczać swojej ciekawości odkrywczej. Tam powoli zakiełkowała mi myśl, żeby pewnego dnia stać się naukowcem.

Więcej

Tuż po studiach zdecydowałam się na kontynuację edukacji na Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii podejmując studia doktoranckie, które ukończyłam w 2015 roku. Podczas tej intensywnej pracy w profesjonalnym laboratorium molekularnym (UZH Zurych) bardzo dobrze opanowałam pracę z komórkami in-vitro, izolację komórek, izolację RNA, klonowanie, techniki tj. TaqMan PCR, Western Blot czy Microarrays. To pozwoliło mi otworzyć następne drzwi aby zrozumieć kolejne zagadnienia prężnie rozwijającej się dziedziny jaką jest onkologia.

Bezpośrednio po obronie pracy doktorskiej rozpoczęłam rotacyjny staż poprzedzający specjalizację FVH – medycyna weterynaryjna małych zwierząt w Bessy`s Kleintierklinik w Szwajcarii. Następnie pracowałam w Animal Oncology and Imaging Center w Szwajcarii, gdzie zajmowałam się wyłącznie pacjentami onkologicznymi – prowadziłam konsultacje, każdego dnia przeprowadzałam szereg chemioterapii zarówno terapeutycznych jak i paliatywnych, przeprowadzałam biopsje cienko i gruboigłowe w tym biopsje szpiku, brałam czynny udział w procesie radioterapii (zaczynając od skanowania pacjentów za pomocą tomografii komputerowej przez planowanie serii naświetleń RT a kończąc na anestezjologii weterynaryjnej) oraz byłam zaangażowana w tzw. fotodynamiczą terapię laserową (PDT). O niesamowitej renomie kliniki AOI świadczy fakt, że nasi pacjenci przyjeżdżali do nas z różnych  stron świata, często traktując nas jako ekspertów od trudnych przypadków i jako „last hope”.

Po powrocie do Polski wciąż jestem mocno zżyta z onkologią zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Regularnie przyjmuję w Warszawie jak też pracuję naukowo zajmując się tematyką związaną z zachowaniem płodności u pacjentów onkologicznych. Wykładam na uczelni wyższej, współprowadzę fakultet “Onkologia małych zwierząt”. Jestem członkiem European Society of Veterinary Oncology (ESVONC).

Sławomir Giziński

Doktor nauk weterynaryjnych , chirurg, specjalista rozrodu zwierząt

Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w 1996 roku. W tymże roku rozpoczął Studia Doktoranckie w zakresie chorób psów i kotów przy Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką. W 2002 roku obronił pracę doktorską pt. ”Stężenie steroidów jajnikowych i ekspresja ich receptorów oraz antygenu Ki-67 w nowotworach gruczołu mlekowego u suk” za którą otrzymał nagrodę JM Rektora SGGW. Nieprzerwanie od ponad 20 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rozrodu Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W pracy  klinicznej w renomowanych warszawskich klinikach weterynaryjnych  zajmuje się konsultacjami z zakresu ginekologii, andrologii, oraz chirurgii onkologicznej  zwierząt towarzyszących. Autor ponad 40 publikacji i doniesień naukowych w czasopismach zarówno polskich jak i zagranicznych. W roku 2007 uzyskał tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt w PIW w Puławach. 

Kasia Purzycka

Lekarz weterynarii, MVetMed, MRCVS, ACVIM (Oncology)
Studiowała medycynę weterynaryjną w Warszawie, Barcelonie, a skończyła na wydziale weterynarii w Wiedniu. Po studiach odbyła staż na University Hospital w Monachium, następnie odbyła staż specjalizacyjny z onkologii w Animal Health Trust refferal hospital w Newmarket. Po ukończeniu rezydentury i studiów podyplomowych w Royal Veterinary College w Londynie zdała egzamin końcowy uzyskując tytuł pierwszego i jedynego w Polsce dyplomowanego specjalisty onkologii weterynaryjnej DiplACVIM. Studia podyplomowe ukończyła z wyróżnieniem prezentując wyniki pracy na temat chłoniaka z komórek T u psów.

Więcej

Następnie została założycielką oddziału onkologii w jednej największych klinik referencyjnych Wielkiej Brytanii Anderson Moores Veterinary Specialists. Kasia regularnie prowadzi kursy, szkolenia oraz prezentuje wyniki swoich badań na europejskich i światowych konferencjach.
Onkologia jest niesamowicie pasjonującą dziedziną medycyny weterynaryjnej o bardzo dynamicznym rozwoju. Jeśli co czwarty pies i co piąty kot zapada na chorobę nowotworową, musimy ten temat poruszać wśród lekarzy jak najczęściej. Moim celem jest szerzenie świadomości na temat przystępnych metod rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych u zwierząt, po to, aby każdy z nas lekarzy miał swój udział w tej nierównej walce.’

Joanna Karaś-Tęcza

Specjalistka z zakresu dermatologii i cytologii

Jest absolwentką wydziału medycyny weterynaryjnej w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła prywatną praktykę w Warszawie. W 1996 r. zainspirowana wykładami prof. Z.Pomorskiego rozpoczęła podyplomowe studia       z zakresu dermatologii weterynaryjnej w ramach szkoły luksemburskiej dla krajów Europy Wschodniej, a następnie studia podyplomowe w Wiedniu organizowane przez European School of Advanced Veterinary Studies, które ukończyła w 2004 roku.
Tytuł specjalisty chorób psów i kotów uzyskała w 1999 r. Od 2000 roku uczestniczyła prawie we wszystkich europejskich i światowych kongresach dermatologicznych oraz warsztatach organizowanych przez ESVD. Od 10 lat prowadzi w Warszawie Dermawet -specjalistyczny gabinet dermatologii i cytologii weterynaryjnej.

Więcej

Joanna Karaś-Tęcza jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą poświęconych zarówno dermatologii klinicznej jak i cytologii psów i kotów. Wspólnie z dr J.Czogałą-Dawidowicz jest autorką pierwszego na świecie kryminału dermatologicznego pt. „Śledztwo na 4 ręce i mikroskop” oraz Przewodnika dla lekarzy weterynarii o atopowym zapaleniu skóry u psów. Obecnie pracuje nad wydaniem pierwszego polskiego Atlasu Cytologii Dermatologicznej Psów i Kotów. W 2015 r. na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologii Weterynaryjnej jej praca nad skutecznością leczenia nużycy u psów preparatem fluralaner została uznana za najbardziej wartościowe naukowe doniesienie kliniczne – “The best clinical abstract of the ESVD congress in Cracow”.
Joanna Karaś-Tęcza jest od kilkunastu lat wykładowcą dermatologii weterynaryjnej Studium Specjalizacyjnego Chorób Psów i Kotów na SGGW w Warszawie.

Łukasz Paprocki

Lekarz, ultrasonografista

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Już w trakcie studiów związany był z Zakładem Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie do dziś pracuje i prowadzi zajęcia ze studentami. Przez kilka lat wykonywał badania ultrasonograficzne w Oddziale Patologii Noworodka i Niemowlęcia Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, a obecnie pracuje w Szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie. Od wielu lat pasjonuje się ultrasonografią, szczególnie diagnostyką płuc i tkanek miękkich. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, którego jest członkiem. Jest konsultantem                w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii.

 

Oferujemy

Szkolenie i kursy onkologiczne w Twojej klinice

Zmaksymalizuj adaptację Twojej placówki do pacjenta onkologicznego. Wylecz zwierzę u siebie – to wcale nie jest trudne!

Konsultacje on-line

Jeżeli potrzebujesz omówić z nami przypadek kliniczny lub skorzystać z konsultacji na temat metod leczenia skorzystaj z formularza konsultacji on-line.

Blog

Bądź na bieżąco z najnowszymi technikami leczenia oraz poznaj nasze przypadki kliniczne

Konsultacje onkologiczne

Konsultacje onkologiczne w Twojej klinice/gabinecie na terenie Warszawy i Poznania. Jesteśmy zawsze chętni do współpracy i służymy swoim doświadczeniem.

Szkolenia on-line

Szkolenia on-line dla studentów/ lekarzy weterynarii oraz właścicieli zwierząt.

Szkolenia i kursy bezpośrednie

Szkolenia i kursy onkologiczne w sali kongresowej dla Państwa wygody.