Plezjoterapia

21-01-2020

Plezjoterapia jest rodzajem radioterapii, ktory wykorzystuje zlokalizowaną formę promieniowania w celu uszkodzenia komórek nowotworowych (przedrostek „plesio”– z greckiego bliski). W metodzie tej używa się odpowiedniego aplikatora izotopu strontu-90, który posiada szczelny emiter źródła promieniowania w kontakcie z powierzchnią skóry. Największa dawka promieniowania osadza się na powierzchni skóry i zaledwie 5% dawki dochodzi do tkanki głębiej niż 4 mm. Pojedynczą dużą dawkę promieniowania można podać jako bolus przez bezpośrednie zastosowanie aplikatorów strontu 90 na powierzchnię guza zlokalizowanego na skórze (badz rzadziej na innych tkankach jak na przyklad spojowkach czy Jamie ustnej) z minimalnym ryzykiem napromieniowania zdrowych tkanek. Dawka dostarczanego promieniowania zależy od przedziału czasu, w którym aplikator ma kontakt ze skórą. Plezjoterapia jest z powodzeniem stosowana w przypadku takich nowotworów jak rak płaskonabłonkowy, guzy komórek tucznych, oraz czerniak zarówno u psów jak i u kotów, o ile guz jest zlokalizowany powierzchniowo. Terapię moze stanowic czesc leczenia przeciwnowotworowego stosując równolegle zabieg chirurgiczny, chemioterapię/immunoterapię itp.

Zapraszamy na fb – dostępna jest tam pełna zdjęciowa dokumentacja medyczna