Program HeLP – słyszeliście?

17-12-2019

1. Nietraumatyczny krwotok wewnętrzny do jamy brzusznej (hemoabdomen) jest zwykle kosztowny w ocenie i leczeniu.
2. Wiele psów z krwotokiem wewnętrznym umiera jeszcze przed operacją, szczególnie w przypadku wystąpienia naczyniakomięsaka.
3. Zdolność do oceny i określenia ryzyka wystąpienia naczyniakomięsaka u pacjenta może ułatwić szybką diagnozę i wprowadzenie leczenia przez lekarzy weterynarii i podjęcie decyzji przez właścicieli.
4. Retrospektywne badanie 406 psów z 5 weterynaryjnych ośrodków medycznych pomogło w opracowaniu modelu prognostycznego znanego jako przewidywanie prawdopodobieństwa wystąpienia naczyniakomięsaka – Hemangiosarcoma Likelihood Prediction (HeLP).
5. W badaniu tym opracowano algorytm do obliczania wyniku (0–100) na podstawie 4 zmiennych (tj. masa ciała, całkowite białko osocza, liczba płytek krwi, wyniki radiografii klatki piersiowej). Pacjentów podzielono na następujące grupy ryzyka na podstawie wyniku HeLP: niski (0–40), średni (41–55) i wysoki (> 55); częstość rozpoznania naczyniakomięsaka na histopatologii według grupy ryzyka wynosiła odpowiednio 36%, 76% i 96%.
6. Wyniki HeLP zostały następnie zatwierdzone w oddzielnej populacji 187 psów, wykazując dobrą dyskryminację.

Źródło:
Schick AR, Hayes GM, Singh A, et al. Development and validation of a hemangiosarcoma likelihood prediction model in dogs presenting with spontaneous hemoabdomen: the HeLP score. J Vet Emerg Crit Care (San Antonio). 2019;29(3):239-245.