Wirusy indukujące nowotworzenie cz.1

29-02-2020

Wirusy (nie tylko #koronawirus) mogą być groźne i mogą indukować nowotworzenie u ludzi i u zwierząt.
Numerem 1 wśród wirusów mogących indukować nowotwory zwierząt jest papillomawirus czyli wirus brodawczaka. Zwykle jest specyficzny dla danego gatunku, choć udokumentowane są infekcje międzygatunkowe. Zwykle powodują one charakterystyczne brodawki lub łagodne kalafiorowate twory w obrębie błon śluzowych i skóry ok 4-6 tyg. po zakażeniu. W rzadkich przypadkach, przede wszystkim u psów z obniżoną odpornością, mogą przekształcać się w raka kolczystokomórkowego!
Pomimo, że wirus jest w stanie wniknąć do wnętrza nabłonka, nie integruje się z genomem komórkowym. Zaatakowane komórki często wykazują zwiększoną aktywność mitotyczną oraz hiperkeratynizację. U psa są w stanie przetrwać do 6 miesięcy w jamie ustnej i nawet do 1 roku w skórze. Pomimo, że zmiany mogą krwawić, brzydko pachnieć i sprawiać faktyczne trudności w przyjmowaniu pokarmu przez zwierzę – zwykle dochodzi do spontanicznej regresji.
Niestety nie znamy skutecznej metody walki z tym wirusem i zwykle nie leczymy zmian. W wyjątkowych przypadkach, kiedy brodawki utrudniają np. przyjmowanie pokarmu można wykonać odpowiedni zabieg chirurgiczny, zastosować laseroterapię, kriochirurgię itp. Większość z chemioterapeutyków nie poradziła sobie w walce z tym wirusem.
U kota papillomawirus jest niezwykle rzadko spotykany, zwykle występuje u dziko żyjących kotowatych. Chorują przede wszystkim starsze koty, a drogami wniknięcia są nawet niewielkie skaleczenia np. w jamie ustnej. Zmiany mogą przekształcić się w raka np. kolczystokomórkowego. W przeciwieństwie do psa, zwykle zmiany nie przypominają brodawek ale swego rodzaju łuski, które mogą być pigmentowane. Zwykle usuwamy je chirurgicznie.