Złamania a rozwój kostniakomięsaka u psów

2-01-2020

Postulowano, że implanty ortopedyczne mogą predysponować psy (i ludzi) do powstawania nowotworów kości. Uważa się, że mechanizm rozwoju nowotworu związany jest z lokalną przemianą tkanki kostnej, przewlekłym stanem zapalnym lub obecnością metalowych implantów. Bezpośredni związek przyczynowy nie został jednak ustalony. W retrospektywnej pracy z 2014 roku przeanalizowano 19040 przypadków psów, które:
1. przeszły operację otwartego złamania
2. poddane zostały chirurgicznemu leczeniu zwichnięcia stawu
3. rozwinęły kostniakomięsaka (OSA)
W badaniu brano pod uwagę tylko przypadki OSA, które diagnozowano po ponad roku od złamania. W ciągu 30 lat 19 040 psów przeszło chirurgiczną fiksację złamań. OSA zdiagnozowano w 6565 przypadkach, z których tylko 13 miało wcześniejsze złamanie w tym samym miejscu. Co ciekawe, kość udowa dotyczyła aż 12 z 13 przypadków, a kolejny przypadek dotyczył nadgarstka.
To stosunkowo niska liczba, ale zastanawiające jest dlaczego zdecydowana większość zmian kształtuje się w miejscu jakim jest kość udowa.
Czy zauważyliście jakąś korelację w swojej praktyce?
Źródło:
1.Boudrieau RJ, McCarthy RJ, Sisson RD. Sarcoma of the proximal portion of the tibia in a dog 5.5 years after tibial plateau leveling osteotomy. JAVMA. 2005;227(10):1613-1617.
2.Sartor AJ, Ryan SD, Sellmeyer T, Withrow SJ, Selmic LE. Bi-institutional retrospective cohort study evaluating the incidence of osteosarcoma following tibial plateau levelling osteotomy (2000-2009). Vet Comp Orthop Traumatol. 2014;27(5):339-345.
3.Arthur EG, Arthur GL, Keeler MR, Bryan JN. Risk of osteosarcoma in dogs after open fracture fixation. Vet Surg. 2016;45(1):30-35.